Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών του ιστότοπού μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Ως εκ τούτου, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου παρουσιάζει και εξηγεί με σαφήνεια τις αρχές και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία για τη χρήση των cookies. Χρησιμοποιούνται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τελευταίας τεχνολογίας για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Η πολιτική απορρήτου απευθύνεται σε όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο https://innpro.eu. Ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2023.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ:

 

 1. Διαχειριστής – οντότητα που καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των προσώπων είναι η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., 65c Rudzka Street, 44-200 Rybnik.
 2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,
 3. Δικτυακός τόπος: υπηρεσία διαδικτύου διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://innpro.eu
 4. RODO – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
 5. Θεατής/Χρήστης – οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,
 6. Πολιτική – η παρούσα πολιτική απορρήτου, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2023.
 7. Cookies – δεδομένα υπολογιστή, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στις συσκευές των χρηστών (π.χ. σε φορητό υπολογιστή, υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο) και αποστέλλονται από ιστότοπους.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ;

 

Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών του δικτυακού τόπου, κατά την έννοια του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (RODO) είναι η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., η οποία είναι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://innpro.eu.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Για όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του δικτυακού τόπου https://innpro.eu/, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dane.osobowe@innpro.pl ή με αλληλογραφία στην αναφερόμενη διεύθυνση: INNPRO, Rudzka 65c Street, 44-200 Rybnik.

 

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 

Λάβαμε τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς όταν μπήκατε στον ιστότοπο, συμπληρώσατε τη φόρμα επικοινωνίας, σε σχέση με τις ερωτήσεις που κάνατε ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Επιπλέον, λαμβάνουμε δεδομένα από εσάς στο πλαίσιο μιας φόρμας εγγραφής λογαριασμού στον ιστότοπο. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

 

 1. α) όνομα/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες που περιέχονται στο σώμα του μηνύματος μέσω της ιστοσελίδας μας και μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας και την επικοινωνία μαζί μας,
 2. β) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη δημιουργία συνδρομής στο ενημερωτικό μας δελτίο,
 3. γ) επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου και σύνδεση για την εγγραφή λογαριασμού,
 4. δ) σε σχέση με τη χρήση των cookies: και δεδομένα σχετικά με τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη και το χρόνο παραμονής του σε ορισμένες υποσελίδες,
 5. ε) δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση παραγγελίας και την έκδοση τιμολογίου ή λογαριασμού: όνομα, επώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, νιπ, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την τοποθέτηση παραγγελίας,

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 •  Επικοινωνία μαζί σας. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω διαφόρων καναλιών, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας.
 • Πωλήσεις και παράδοση προϊόντων, υπηρεσιών και πλήρης χρήση του https://innpro.eu/. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποδοχή και την εκτέλεση των παραγγελιών μάρκετινγκ.
 • Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων με πληροφορίες σχετικά με προσφορές ή περιεχόμενο που αποτελούν εμπορικές πληροφορίες που αποστέλλονται ηλεκτρονικά.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχουμε ηλεκτρονικά,
 • Πρόληψη της απάτης. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης και κατάχρησης, προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των χρηστών,
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με το νόμο,
 • Χειρισμός παραπόνων και ερευνών. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να χειριστούμε τα παράπονα που υποβάλλετε ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας και για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που απευθύνετε,
 • Συστάσεις και εξατομίκευση. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

 

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) RODO). Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει, μεταξύ άλλων:

 

 •  κανονισμοί για τους καταναλωτές,
 • φορολογική νομοθεσία,
 • αστικό δίκαιο,
 • ρυθμίσεις τηλεπικοινωνιακού δικαίου,
 • κανονισμοί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο διαχειριστής (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO),
 2. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) RODO). Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει επίσης τη συμβατότητα με την επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία κοινοποιούνται στις θυγατρικές του διαχειριστή. Αυτές τηρούν εξίσου υψηλά πρότυπα φροντίδας για την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Η κοινοποίηση γίνεται για συγκεκριμένους σκοπούς και με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

 

 •  Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με δημόσιες αρχές και φορείς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα ή ενεργούν για λογαριασμό δημόσιων αρχών, μόνο στον βαθμό και για τους σκοπούς που απορρέουν από τις διατάξεις της γενικώς εφαρμοστέας νομοθεσίας,
 •  Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες που συνεργάζονται με τον διαχειριστή, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα βάσει σχετικών συμφωνιών,
 • Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες που εκτελούν τα καθήκοντα του διαχειριστή, μεταξύ άλλων με έναν πάροχο λογισμικού,
 • Μοιραζόμαστε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας με τρίτους- οι τρίτοι δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη με βάση αυτές τις πληροφορίες.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΑ;

 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς- όχι λιγότερο από το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους κανονισμούς αρχειοθέτησης ή σε άλλους νόμους. Θα διατηρήσουμε επίσης ηλεκτρονικά έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα εάν:

 

 1. τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν σχέση με εκκρεμείς ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες,
 2. θα απαιτείται από το νόμο,
 3. θεωρούμε ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια της θέσπισης, επιβολής ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας,

 

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται το σεβασμό των δικαιωμάτων σας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας: Για να διασφαλίσετε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή της υπηρεσίας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dane.osobowe@innpro.pl. Επικοινωνώντας με το συγκεκριμένο πρόσωπο, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή να λάβετε άλλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Ανησυχώντας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει εσωτερικές διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν εύκολα να εκπληρώσουμε τα δικαιώματά σας.

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται κατωτέρω, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή στη διεύθυνση dane.osobowe@innpro.pl.

 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος μας επιτρέπει να σας ενημερώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και εάν ναι, δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, θα σας επιτρέψει επίσης να επαληθεύσετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας νόμιμα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα σας είναι ελλιπή, αναληθή ή ξεπερασμένα, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση των εν λόγω πληροφοριών. Να θυμάστε ότι κατά την εκπλήρωση του αιτήματός σας είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε την ορθότητα των νέων προσωπικών δεδομένων που μας παρέχονται και αφορούν εσάς.
 •  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σημειώστε ότι όταν προβάλλετε αντίρρηση για περαιτέρω επεξεργασία, θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε επιτακτική και νόμιμη βάση για να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος σας επιτρέπει να ζητήσετε τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Όταν διαπιστώνετε ότι η επεξεργασία μας δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Όταν χρειάζεστε τα δεδομένα σας για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αμέσως:
 • Όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
 • Όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία,
 • Όταν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση βάσει της οποίας επεξεργαστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Όταν έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας παράνομα ή όταν είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με υποχρέωση που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Να θυμάστε ότι δεν είμαστε πάντα υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ιδίως όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

 

 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι κατάλληλο όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία θίγει τα δικαιώματα ή την ελευθερία σας. Μπορείτε να δικαιολογήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε βάσει της ιδιαίτερης κατάστασής σας, από την οποία προκύπτει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα ή την ελευθερία σας. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υπερισχύει των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Κυρίως στην περίπτωση της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και της πρόληψης της απάτης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται, το δικαίωμα αυτό δεν συνδυάζεται με το δικαίωμα διαγραφής.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να λάβετε προσωπικά ή να παράσχετε σε τρίτο μέρος που θα ορίσετε, τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινό μηχανογραφικά αναγνώσιμο μορφότυπο, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Να θυμάστε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς στην εποπτική αρχή, η οποία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (διεύθυνση: President of the Office for Personal Data Protection, 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw). Παρόλο που έχετε το δικαίωμα καταγγελίας, θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν, πριν από την υποβολή καταγγελίας, μας δίνατε την ευκαιρία να εξετάσουμε την υπόθεσή σας και τις ανησυχίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε θερμά να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή Δεδομένων.

 

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα το συντομότερο δυνατό. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει πολλά αιτήματα, ενδέχεται να μας πάρει περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να τα αναγνωρίσουμε. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε για την παράταση της προθεσμίας και θα σας παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του αιτήματός σας.

 

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥ;

 •  Επιδιώκουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες του ιστότοπου, γι’ αυτό και εργαζόμαστε συνεχώς για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τη μετάδοση με εξειδικευμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και ειδικό λογισμικό.
 • Σε συνεχή βάση, οργανώνουμε, διατηρούμε και επικαιροποιούμε τα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων που σχετίζονται με την απόκτηση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών μας. Οι διασφαλίσεις που εφαρμόζονται σας δίνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αίσθησης ασφάλειας για τις προσωπικές σας πληροφορίες,
 • Αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς που επεξεργαζόμαστε σε κατάλληλα κρυπτογραφημένους και ασφαλείς διακομιστές. Ο διαχειριστής αξιολογεί τακτικά τον βαθμό ασφάλειας στο δίκτυό του και διασφαλίζει ότι παρακολουθεί τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας από όλες τις πιθανές αρνητικές συνέπειες.
 • Να θυμάστε ότι ακόμη και τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται, με βάση τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, δεν παρέχουν πλήρη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων όταν οι πληροφορίες διαμοιράζονται μέσω του Διαδικτύου ή δημοσίως προσβάσιμων δικτύων. Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι.ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

 

Τι είναι τα cookies; Δεν είναι τίποτα περισσότερο από οποιαδήποτε δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν οι χρήστες στις τερματικές συσκευές τους και αποστέλλονται από διάφορους ιστότοπους. Τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής σας και την κατάλληλη εμφάνιση ενός ιστότοπου προσαρμοσμένου στις ατομικές σας προτιμήσεις. Τα cookies συνήθως περιέχουν: το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται,

 

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε cookies; Χρησιμοποιούμε Cookies και άλλες τεχνολογίες (συλλογικά αναφερόμενες ως “Cookies”) για να πραγματοποιήσουμε αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας, ώστε να μάθουμε περισσότερα για τα ενδιαφέροντά σας και να παρέχουμε τις απαραίτητες λειτουργίες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε Cookies για σκοπούς όπως:

 

 •  Πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων,
 • Βελτίωση της ασφάλειας,
 • Αναφορά (αυτό θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοση των υπηρεσιών μας),

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Χρησιμοποιούμε δύο κύριους τύπους cookies στον ιστότοπο: “και τα “μόνιμα” λεγόμενα μόνιμα cookies. Τα cookies συνόδου είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέχρι να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις παραμέτρους των cookies ή μέχρι να τα διαγράψετε. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Cookies:

 

 • Απαραίτητα – επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο, π.χ. cookies ελέγχου ταυτότητας – χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας στον ιστότοπο,
 • Απόδοση – σας επιτρέπουν να συλλέγετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο χρήσης του ιστότοπου,
 • Λειτουργικά – σας επιτρέπουν να θυμάστε τις διαμορφώσεις που έχετε επιλέξει και να εξατομικεύετε τη διεπαφή σας, π.χ. όσον αφορά τη γλώσσα ή την περιοχή που έχετε επιλέξει, το μέγεθος της γραμματοσειράς, την εμφάνιση του ιστότοπου κ.λπ,
 • Χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια – χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης ελέγχου ταυτότητας εντός του ιστότοπου,

 

Ποιους κανόνες ασφαλείας πρέπει να εφαρμόσει; Η συσκευή σας θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς με ενημερωμένη βάση δεδομένων ορισμών ιών, μια ενημερωμένη και ασφαλή έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και ένα “τείχος προστασίας” ενεργοποιημένο. Συνιστάται επίσης να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα κατά του phishing στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ελέγχετε αν ένας ιστότοπος είναι αυθεντικός και δεν χρησιμοποιείται για phishing. Θα πρέπει επίσης να είστε προσεκτικοί σε ποια συνημμένα αρχεία ανοίγετε και σε ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο αξιόπιστα ασύρματα δίκτυα.

Περιέχουν τα cookies προσωπικά δεδομένα; Παρόλο που τα cookies δεν περιέχουν και δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα, ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies, όπως οι προτιμήσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των cookies μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης ορισμένων λειτουργιών για τον χρήστη, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα δεδομένα αυτά κρυπτογραφούνται με τρόπο που αποτρέπει την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους.

 

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια; Για να διατηρήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ασφαλή, χρησιμοποιούμε μηχανισμούς αποθήκευσης και ανάγνωσης των Cookies που δεν επιτρέπουν τη λήψη ευαίσθητων πληροφοριών από τη Συσκευή σας. Η μεταφορά τυχόν ιών, δούρειων ίππων και άλλων worms από τους διακομιστές μας στη Συσκευή σας είναι αδύνατη.

 

Διαγραφή cookies και αλλαγή προτιμήσεων. Η εξουσιοδότηση του ιστότοπου να αποθηκεύει και να λαμβάνει Cookies βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση αυτή δίνεται όταν ρυθμίζετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο. Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή και με όποιον τρόπο επιθυμείτε και να καθορίσετε τις προϋποθέσεις για την αποθήκευση των Cookies. Το συνηθισμένο λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπει εξ ορισμού την τοποθέτηση cookies στην τερματική σας συσκευή. Μπορείτε να μπλοκάρετε τον αυτόματο χειρισμό των Cookies ανά πάσα στιγμή εσείς οι ίδιοι στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι προς τις ιστοσελίδες διαφόρων προγραμμάτων περιήγησης με λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τα Cookies, καθώς και με τον τρόπο διαγραφής τους:

 

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

Εάν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ούτε εμείς ούτε τρίτοι θα μεταφέρουν cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ενώ ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, το οποίο παρέχεται από το RODO, είναι απαραίτητο να αποσυνδεθείτε από όλες τις συσκευές και να διαγράψετε τα Cookies από αυτές. Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – MARKETING & NEWSLETTER

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην πύλη για να προωθήσουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και οι κανονισμοί που εφαρμόζονται βάσει της συγκατάθεσής σας ρυθμίζονται πάντα αναλόγως. Σας παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τέτοιους σκοπούς.

 

Το σκεπτικό για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ είναι κυρίως η συγκατάθεσή σας και το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή για την προώθηση των υπηρεσιών. Να θυμάστε ότι η άδειά σας προς τον Διαχειριστή για δραστηριότητες μάρκετινγκ είναι απολύτως εθελοντική. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ εφόσον δεν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη εμπορικών πληροφοριών από τον Διαχειριστή.

 

Οι υπηρεσίες του jakiwniosek.pl ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφημίσεις τρίτων και συνδέσμους προς τους ιστότοπούς τους. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο όταν αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις και τις υπηρεσίες τους.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή να ενημερωθεί από εμάς, ιδίως σε περίπτωση που η ανάγκη ή η υποχρέωση να γίνουν αλλαγές προκύπτει από αλλαγή της νομοθεσίας. Οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα και θα σας ενημερώνουμε επιπλέον για αυτές μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Θα λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου, επικοινωνώντας με τον διαχειριστή.

 

Η παρούσα Πολιτική αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ο “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων”) (“ΓΚΠΔ”).

 

Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων

 

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Robert Błędowski, ο οποίος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με την επωνυμία Robert Błędowski Limited Liability Company με έδρα το Rybnik, εγγεγραμμένος στο Central Registration and Information on Business Activity στη διεύθυνση 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c και ταυτοποιείται με τον αριθμό NIP 6423040197, REGON 243139422, έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dane.osobowe@innpro.pl, τηλ. 533 234 303 (“Διαχειριστής”).

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σκοπός και βάση της επεξεργασίας δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, δηλ. το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα δεδομένα σας που δημοσιεύονται στο ιστολόγιο, το προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τη διαδικτυακή πύλη που μας διαθέτετε, τα δεδομένα που παρέχονται στο μήνυμά σας που μας αποστέλλετε, εάν υπάρχουν, τα δεδομένα που λαμβάνονται από εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου μας, δηλ. τα αρχεία καταγραφής συμβάντων του διακομιστή (δεδομένα που λαμβάνονται βάσει του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου δικτύου, π.χ. ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, διευθύνσεις που επισκεφτήκατε, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιήθηκε, τύπος και λειτουργικό σύστημα του τερματικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε και η διεύθυνση IP σας) υποβάλλονται σε επεξεργασία, ανάλογα με την περίπτωση, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 • Να εγκαθιδρύει, να διαμορφώνει το περιεχόμενο, να αλλάζει, να τερματίζει και να εκτελεί σωστά τη συνεργασία για την πώληση ή την εμπορία προϊόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του RODO),
 • τη διάθεση ενός προϊόντος σε εσάς με σκοπό τη διενέργεια δοκιμής προϊόντος στο πλαίσιο του ιστολογίου σας, της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή της διαδικτυακής πύλης σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA),
 • μέρος του ιστολογίου σας, της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή της διαδικτυακής σας πύλης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA),
 • συλλογή αξιολογήσεων προϊόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO),
 • χειρισμό αιτημάτων ή ερωτημάτων που μπορεί να μας στείλετε (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA),
 • παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως μέρος των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του RODO),
 • άμεσο μάρκετινγκ, αποστολή newsletters που περιέχουν εμπορικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και εμπορικά σήματα και ειδήσεις στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών προσφορών, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του DPA),
 • remarketing χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο (λεγόμενη παρακολούθηση) και υποβάλλοντας τις πληροφορίες αυτές σε αυτοματοποιημένη ανάλυση προκειμένου να προβάλλονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις πιθανές ανάγκες και προτιμήσεις σας, εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του RODO) – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τα cookies μάρκετινγκ στη συνέχεια της παρούσας πολιτικής,
 • προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, με βάση το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO) ή τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) RODO),
 • για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος, π.χ. ο λογιστικός νόμος ή η φορολογική νομοθεσία (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του RODO),
 • την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. διεκδίκηση και υπεράσπιση αξιώσεων, πρόληψη της απάτης ή της κατάχρησης, ανταπόκριση σε έρευνες, καταγγελίες, προτάσεις) (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO).

 

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (ενημερωτικό δελτίο, άμεσο μάρκετινγκ, remarketing), έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή- η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήσαμε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 

Παροχή δεδομένων

 

Μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα οικειοθελώς- ωστόσο, η μη παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων (στοιχεία ταυτότητας ή διεύθυνσης) ενδέχεται να μας εμποδίσει να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω (π.χ. να συνεργαστούμε μαζί σας ή να ανταποκριθούμε σε ένα μήνυμα που στείλατε).

 

Περίοδος επεξεργασίας

 

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε, δηλαδή – ανάλογα με το τι ισχύει στην περίπτωσή σας και το αργότερο – μέχρι:

 

 • παύουμε να είμαστε υπό νομική υποχρέωση που μας υποχρεώνει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ή
 • δεν είμαστε πλέον σε θέση να διεκδικήσουμε αξιώσεις σε σχέση με σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς, ή
 • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει (ενημερωτικό δελτίο, άμεσο μάρκετινγκ, remarketing) ή
 • η αντίρρησή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται δεκτή – στην περίπτωση που η βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας ήταν το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή.

 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

 

 • σε οντότητες που ενεργούν για λογαριασμό μας, δηλαδή σε παρόχους υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής, σε εταιρείες μάρκετινγκ, σε ταχυμεταφορείς, σε οντότητες που παρέχουν λογιστικές, οικονομικές, ασφαλιστικές και διοικητικές υπηρεσίες, σε οντότητες που διεξάγουν έρευνες ικανοποίησης πελατών για λογαριασμό μας,
 • Οι πάροχοι των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, κατόπιν εύλογου αιτήματός τους,
 • δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, και δικηγόρους, ασφαλιστές και συμβούλους, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την υπεράσπισή μας έναντι αξιώσεων ή για τη διεκδίκηση αξιώσεων από εμάς,
 • σε συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης- οι εν λόγω συνεργάτες μπορούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες αυτές με άλλα δεδομένα που λαμβάνουν από εσάς ή που αποκτούν όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

 

Δεν θα διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • να λάβετε επιβεβαίωση από τον Διαχειριστή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας,
 • να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας – στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του RODO (δηλαδή στα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Διαχειριστής), και επίσης – εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης – στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή, δηλαδή στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία, kancelaria@uodo.gov.pl (εάν πιστεύετε ότι με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενεργούμε παράνομα).

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης της σύνδεσης με τη χρήση πιστοποιητικού SSL. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν εφαρμοστεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία των επεξεργασμένων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τους γενικά ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων έχουν μόνο τα άτομα που έχουν την εξουσιοδότηση που χορηγείται από τον Διαχειριστή.

 

Τελικές διατάξεις

 

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό, μεταξύ άλλων, για να συμβαδίζουμε με τις νέες τεχνολογίες, τις πρακτικές του κλάδου και τις νομικές απαιτήσεις. Θα σας παρέχουμε εύλογη ειδοποίηση για οποιεσδήποτε αλλαγές, αναρτώντας το νέο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://innpro.eu/privacy-policy/.

 

Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του RODO και του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 10ης Μαΐου 2018 (ΦΕΚ 2019.1781), του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 2020.344 κ.ε.) και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτών.