Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Μάιος 23, 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

INNPRO Robert Błędowski
Rudzka 65c
44-200 Rybnik
Πολωνία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
Αριθμός τηλεφώνου: 533 234 303

1. Γενικά

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.